Vztah mezi čínským kalendářem a astrologií 9 planet

Čínská astrologie

Čínský nový rok vždy začíná vládou jednoho z 12 zvířat.

Roky jednotlivých zvířat se střídají v nepřetržitém cyklu, který začíná „krysou“ a končí „prasetem“ a jsou zároveň charakterizovány některým z 5 Prvků: Dřevo > Oheň > Země > Kov > Voda a opět Dřevo (viz energetická růžice).

Poněvadž je 5 prvků a 12 zvířat Znamení, působí na některá zvířata 2, případně 4 stejné Prvky.

Nejlépe je to zřejmé z tohoto kalendáře.

Rok Znamení vládnoucí Prvek
2.2.1984 – 19.2.1985 krysa dřevo
20.2.1985 – 8.2.1986 buvol dřevo
9.2.1986 – 28.1.1987 tygr oheň
29.1.1987 – 16.2.1988 zajíc oheň
17.2.1988 – 5.2.1989 drak země
6.2.1989 – 26.1.1990 had země
27.1.1990 – 14.2.1991 kůň kov
15.2.1991 – 3.2.1992 ovce kov
4.2.1992 – 22.1.1993 opice voda
23.1.1993 – 9.2.1994 kohout voda
10.2.1994 – 30.1.1995 pes dřevo
31.1.1995 – 18.2.1996 prase dřevo

 

Tento 12-ti letý cyklus se opakuje s tím, že se posune vládnoucí Prvek po kruhu energetické růžice takto:

Rok Znamení vládnoucí Prvek
19.2.1996 – 6.2.1997 krysa oheň
7.2.1997 – 27.1.1998 buvol oheň
28.1.1998 – 15.2.1999 tygr země
16.2.1999 – 4.2.2000 zajíc země
5.2.2000 – 23.1.2001 drak kov
24.1.2001 – 11.2.2002 had kov
12.2.2002 – 31.1.2003 kůň voda
1.2.2003 – 21.1.2004 ovce voda
22.1.2004 – 8.2.2005 opice dřevo
9.2.2005 – 28.1.2006 kohout dřevo
29.1.2006 – 17.2.2007 pes oheň
18.2.2007 – 6.2.2008 prase oheň

 

Následující 12-ti letý cyklus pak bude vypadat takto:

Rok Znamení vládnoucí Prvek
7.2.2008 – 25.1.2009 krysa země
26.1.2009 – 13.2.2010 buvol země
14.2.2010 – 2.2.2011 tygr kov
3.2.2011 – 22.1.2012 zajíc kov
23.1.2012 – 9.2.2013 drak voda
10.2.2013 – 30.1.2014 had voda
31.1.2014 – 18.2.2015 kůň dřevo
19.2.2015 – 7.2.2016 ovce dřevo
8.2.2016 – 27.1.2017 opice oheň
28.1.2017 – 15.2.2018 kohout oheň
16.2.2018 – 4.2.2019 pes země
5.2.2019 – 24.1.2020 prase země

 

V roce 2020 tedy začne nový 12-ti letý cyklus rokem Krysy pod vlivem Prvku Kov.

V roce 2032  začne nový 12-ti letý cyklus rokem Krysy pod vlivem Prvku Voda.

No a v roce 2046 začne nový 12-ti letý cyklus rokem Krysy znovu pod vlivem Prvku Dřevo a tím začne znovu také celý 60-ti letý cyklus.

A tak pořád dokola.. :-)

Z ukázky těchto tří cyklů tedy můžeme vyvodit, že: např. Znamení „tygr“ v roce od 9.2.1986 je pod vlivem Prvku Oheň, kdežto od 28.1.1998 je „tygr“ pod vlivem Prvku Země, a dále od 14.2.2010 je pod vlivem Prvku Kov.

Celý cyklus se opakuje jednou za 60 let a je chápan jako vzájemná vazba mezi Vesmírem a Zemí.

V této souvislosti platí, že každé Znamení zvířat projde 5 Prvky, a tak se pak označuje jako např. dřevěný tygr, ohnivý tygr, zemitý tygr, kovový tygr a vodní tygr. Takže vlastnosti osob narozených v tygru se bude měnit podle toho, jaký Prvek v té době vládl.

Astrologie devíti hvězd (planet) Hvězda je v podstatě označení druhu Energie, vládnoucí v roce, který začíná vždy 4.2. každého roku. Tato Energie je tedy rozdělena do 9-ti úrovní (Hvězd) a každá Hvězda je v podstatě definována třemi znaky:

  1. číslem (1 - 9)
  2. barvou
  3. jedním z pěti prvků.

Výpočet čísla vychází z roku (viz strana 23 ebooku Harmonické vztahy podle A9P), takže např. pro rok 1952 platí, že Hvězda má číslo 3, jejím základním prvkem je Dřevo. Ale zároveň je tento rok pod vládou Znamení dle čínského kalendáře. V roce od 27.1.1952 vládne Drak, který v této době je pod vlivem prvku Voda.

Pro rok 1988 je Hvězda (tj. energie) číslo 3 a jejím Prvkem je Dřevo a zároveň od 17.2.1988 vládne dle čínského kalendáře Drak, který v této době je pod vlivem Země.

Z těchto dvou případů je zřejmé, že v obou létech - tj. 1952 i 1988 má Hvězda číslo 3 a jejím Prvkem je Dřevo a zároveň vládne Drak. Avšak vždy pod vlivem jiného Prvku.

Číslo Hvězdy je pevně dáno (výpočtem) a je mu pevně přiřazen Prvek, kdežto vládnoucí Znamení zvířat má proměnný vliv Prvku.

V podstatě lze stanovit následující vazby:

Hvězda - Znamení

Hvězda Znamení
1, 4, 7 krysa, zajíc, kůň a kohout
2, 5, 8 tygr, had, opice a prase
3, 6, 9 buvol, drak, ovce a pes

 

Hvězda - Prvek

Hvězda Prvek
1 voda
2, 5, 8 země
3, 4 dřevo
6, 7 kov
9 Oheň

 

Rozdílnost jednotlivých energií (tj. Hvězd) u stejného Prvku, je pro daný Prvek charakterizována Barvou.

Prvek Hvězda charakter
Země 2 - černá země rodící a plodící instinkt
  5 - žlutá země přitahuje lidi, peníze bohatství
  8 - světlá země hromadění majetku a peněz
Dřevo 3 - zelenomodré dřevo mladý strom, vitalita
  4 - zelené dřevo vyrostlý strom
Kov 6 - bílý kov nevytěžený kov
  7 - růžový až červený kov roztavený kov

 

Základní Prvky (nikoliv Energie) mají známá přiřazení barev: Dřevo – zelená, Oheň – červená, Země – žlutá, Kov – bílá a Voda - černá.

S láskou váš Milan Walek

A my děkujeme, Milane, drahý příteli a učiteli, za přehledné shrnutí. M + I